Zaadjes planten door het vertellen van Bijbelverhalen

Zaadjes planten door het vertellen van Bijbelverhalen

Peuters en kleuters zijn net sponzen. Ze zijn nieuwsgierig, willen weten hoe de wereld in elkaar zit en genieten ontzettend van verhalen. ‘Beleving’ staat centraal in hun wereld. Ze willen voelen, ruiken, luisteren, doen. Kortom: ze willen alles ervaren. We hebben als ouders en kinderwerkers een prachtige kans om bij deze kinderen zaadjes te planten over God en de Bijbel. Hoe kun je dit doen?

Jonge kinderen begrijpen nog niet alles van wat er in Bijbelverhalen gebeurt. Dat is niet erg. Als je in de peuter- en kleuterfase een basis ligt, bouw je daarop voort als de kinderen groter worden. We hoeven dus niet alles nú al uit te leggen; je kunt het houden op de grote lijnen van het verhaal. Je plant als het ware zaadjes die later tot bloei mogen komen. Details bewaar je voor oudere kinderen. In de loop van de tijd vallen bij opgroeiende kinderen steeds meer puzzelstukjes op hun plek. Dat geldt voor alles wat we hen leren, dus ook wat betreft God en de Bijbel. 

Gods heeft alles gemaakt

Wat ervaren peuters en kleuters van God? Dat is het mooie: ze zien God als Degene die alles heeft gemaakt en als liefhebbende Vader. Een boodschap als ‘God heeft alles gemaakt’ of ‘God houdt van jou’ past dus heel goed bij de belevingswereld van een kind in deze leeftijdsfase. Ook bevatten veel Bijbelverhalen elementen die voor jonge kinderen aansprekend zijn, zoals dieren, een baby, een toren, feest… Je kunt hierdoor gemakkelijk aansluiten bij de leefwereld van het kind. 

Je kunt Bijbelverhalen voorlezen uit een Bijbel die geschikt is voor peuters en kleuters. Je kunt ook een verhaal vertellen. Gebruik eenvoudige woorden en zinnen, vertel of lees rustig en geef ruimte aan kinderen om te reageren. Herhaling is ontzettend prettig voor jonge kinderen, dus vertel gerust twee of meer dagen achter elkaar hetzelfde verhaal. Stellen kinderen vragen waar jij geen antwoord op weet? Dat is niet erg. Zo ontdekken kinderen dat volwassenen ook niet alles weten en hoeven te weten. Net als kinderen mogen ook ‘grote mensen’ elke dag meer leren en ontdekken over God. 

Alle zintuigen gebruiken 

Jonge kinderen leren door zoveel mogelijk zintuigen tegelijk te gebruiken: zien, horen, voelen, ruiken, doen. Als ze een Bijbelverhaal kunnen beléven, landt de boodschap die je over wilt brengen een stuk beter. Maak na het lezen van het Bijbelverhaal bijvoorbeeld een knutsel of kleurplaat als verwerking. Of speel samen een verhaal uit. In de zandbak kun je bijvoorbeeld heel goed het verhaal naspelen over de dwaze man die zijn huis bouwde in het zand. Gegarandeerd succes. Of ga samen de natuur in. Ruik aan de bloemen, bekijk de wolken en heb het samen over de creativiteit van God en de liefde die Hij in het maken van de wereld heeft gestopt.

Gods liefde overdragen

Als de Wonderwolk hebben wij de Bijbelmethode Gods Wonder ontwikkeld, speciaal voor peuters en kleuters. Het is een methode waarin alle zintuigen samenkomen. We hebben de methode speciaal gemaakt voor kerken, scholen, kinderdagverblijven en voor gastouders. Het geeft kinderwerkers een mooie kans om de liefde van God en kennis over de Bijbel over te dragen aan jonge kinderen. Voor thuis kun je goed onze peuterbijbel gebruiken. Een Bijbel met grote aansprekende afbeeldingen en korte teksten. Je zult het zien: je peuter haalt deze Bijbel op een gegeven moment zélf uit de kast!

Of je nu ouder bent, kinderwerker of beide: laten we met elkaar zoveel mogelijk zaadjes planten in het leven van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwt. We mogen erop vertrouwen dat deze zaadjes in een latere fase in het leven van onze kinderen tot bloei mogen komen. Zoals het ook in Spreuken 22 staat: ‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’

Nieuwsgierig naar onze Bijbelmethode? Wij hebben voor een gratis les voor je klaarstaan via: