Bijbelse feesten afgeschaft?

Bijbelse feesten afgeschaft?

Van de Bijbelse feesten wordt vaak gezegd dat ze Joods zijn en dat ze daarmee dus afgeschaft zijn voor christenen. De feesten zouden er niet meer toe doen, omdat ze ‘slechts’ over de schaduwen in het Oude Testament zouden gaan. Maar klopt dat wel?

De Bijbelse feesten werden ingesteld als eeuwigdurende inzettingen voor het volk van God (Lev. 23). Toen Jezus op aarde kwam, kwam Hij niet om een nieuwe religie te verkondigen. Om Israël aan de kant te schuiven en de kerk daarvoor in de plaats te zetten. Hij kwam om te vertellen dat Hij de Messias is waarover werd geschreven in de Torah en de Profeten. Hij kwam uitleggen dat Hij degene is die alle schaduwbeelden uit het Oude Testament heel precies ging en gaat vervullen. Vervullen (‘pleroo’) betekent niet afschaffen maar: er de volle betekenis aan geven.

Hij heeft al aan veel Bijbelse feesten een vollere betekenis gegeven bij Zijn eerste komst. Zo stierf Hij precies op het Pesach feest, lag Hij in het graf tijdens het Feest van Ongezuurde Broden, stond Hij als eersteling op uit de dood op het Feest van Eerstelingen en kwam Gods Heilige Geest op het Wekenfeest.

Zo laten deze feesten in detail Gods reddingsplan zien met de mensheid. Maar dat reddingsplan is nog niet klaar! We leven nog in een gebroken wereld en verwachten Jezus’ terugkomst. En juist daarover gaan de Bijbelse feesten óók. Ze vertellen óók wat Jezus nog zal doen. Op het Bazuinenfeest zal Jezus terugkomen op de wolken, op Grote Verzoendag zal Hij afrekenen met al het kwaad en zal Hij rechtvaardig oordelen en het Loofhuttenfeest kijkt uit naar de tijd dat Jezus Koning zal zijn over heel de aarde!

Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de Bijbelse feesten werden afgeschaft en dat er nieuwe feesten voor in de plaats kwamen (zoals Kerst en Pasen). Sterker nog, doordat ze niet veel meer gevierd worden, verliezen we het zicht op Gods reddingsplan. Bovendien heeft elk feest een betekenis voor je dagelijkse geloofsleven om te groeien als discipel van Jezus, Yeshua!

De Bijbelse feesten: feesten die ‘slechts’ over de schaduwen gaan? Die er niet meer toe doen voor ons als christenen? Zeker niet! Laten we ze, net als in de tijd van Nehemia (Neh. 8), terug op de agenda zetten en ze vieren met grote blijdschap en verwachting!

Jolanda Peyron. www.ruthensimcha.nl

Ruth en Simcha vieren feest

Wil jij graag meer leren over het vieren van de Bijbelse feesten met jouw kinderen? Bekijk dan eens de prentenboekenserie Ruth en Simcha vieren feest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *